TWELLO. AOC OOST

Het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) in Twello was door het groeiende leerlingenaantal en verouderde bebouwing hoognodig toe aan een nieuw schoolgebouw. SP architecten tekende voor dit gebouw en Rob Aben maakte het ontwerp voor de buitenruimte bij het nieuwe complex.
Gelegen in de rand van het dorp heeft het compex met daaromheen het terrein duidelijk twee gezichten; een cultuurlijke zijde met sortimentstuinen en een rurale zijde waarbij de inrichting en het gebruik losser, minder omkaderd is.

De sortimentstuinen rondom het schoolgebouw zijn op een systematische maar ook aantrekkelijke wijze ingedeeld waardoor leerlingen op een uitnodigende manier hun plantenkennis kunnen opdoen. Met een logische beplantingsopbouw van laag naar hoog met op de achtergrond steeds een haag.
De pleinen zijn uit materialen met verschillende afmetingen opgebouwd zodat ze de leerlingen een geometrische referentie kunnen bieden.
Het parkeren is tussen groenstroken opgenomen. Deze zijn beplant met Robinia en Gleditsia, in aansluiting op het beeld van de bosrand aan de overkant van de straat.

Het gehele gebied inclusief de bebouwing is v.w.b. het hemelwater afgekoppeld en aangesloten op een inundatieveld. Dit veld is beplant met diverse soorten wilgen die als hakhoutbosjes beheerd worden.

OR else was betrokken bij het integrale proces voor de inrichting van de buitenruimte en was verantwoordelijk voor de vertaling van het Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp, het beplantingsontwerp, budgetbewaking, het bestek, aanbesteding en directievoering uitvoering.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
AOC OOST, Lochem

In samenwerking met
Rob Aben (landschapsarchitect)
SP architecten (gebouw)
Bas Poppe (voorbereiding)
Ter Riele (uitvoering sortimentstuinen en pleinen)
Reko Raalte (uitvoering parkeerterrein)

Ontwerp
2010 – 2012

Uitvoering
2013 – 2015