TWELLO. AOC OOST

Het Agrarisch Opleidings Centrum (AOC) in Twello was door het groeiende leerlingenaantal en verouderde bebouwing hoognodig toe aan een nieuw schoolgebouw. SP architecten tekende voor dit gebouw en Rob Aben maakte het ontwerp voor de buitenruimte. Gelegen aan de rand van het dorp heeft het complex duidelijk twee gezichten; een cultuurlijke zijde met sortimentstuinen en een rurale zijde waarbij de inrichting en het gebruik losser, minder omkaderd is.

De sortimentstuinen rondom het schoolgebouw zijn op een systematische maar ook aantrekkelijke wijze ingedeeld, met een logische beplantingsopbouw van laag naar hoog met op de achtergrond steeds een haag. De pleinen zijn uit materialen met verschillende afmetingen opgebouwd zodat ze de leerlingen een geometrische referentie kunnen bieden. Het parkeren is tussen groenstroken opgenomen. Deze zijn beplant met Robinia en Gleditsia, in aansluiting op het beeld van de bosrand aan de overkant van de straat. Hemelwater van gebouw en terrein is afgekoppeld en aangesloten op een inundatieveld. Dit veld is beplant met diverse soorten wilgen die als hakhoutbosjes beheerd worden.

Op basis van het Voorontwerp van Rob Aben is het Definitief Ontwerp gemaakt met het beplantingsontwerp en heeft vervolgens de budgetbewaking, het bestek, de aanbesteding en de directievoering uitvoering plaatsgevonden.

PROJECTDETAILS

In opdracht van AOC OOST, Lochem
In samenwerking met Rob Aben landschapsarchitect, Bureau Poppe
Architect SP architecten
Ontwerp 2010 – 2012
Uitvoering 2013 – 2015