AMSTERDAM. DE LEERTUIN

De komende jaren worden op verschillende locaties door Amsterdam scholen verbouwd. Tijdens deze verbouwingen wordt de gehele school verhuisd naar een tijdelijke locatie. In opdracht van Stichting KBA-West heeft MAAK space een ontwerp voor zo’n tijdelijke locatie gemaakt rondom een school die uit modulaire units is opgetrokken. Gelegen aan de rand van het bedrijventerrein in het Schinkelkwartier is de school rondom in het groen komen te staan, waarbij ook een deel van de aangrenzende openbare ruimte is ontworpen. Hierbij is rekening gehouden met de transformatie van bedrijventerrein naar een woon-werkmilieu. Binnen deze groene context zijn verschillende zones te onderscheiden voor onderbouw, bovenbouw, voorschoolse opvang en kinderopvang. Omdat er binnen de schil van het gebouw geen ruimte was voor een gymzaal heeft deze school een Nederlandse primeur voor de eerste buitengymzaal. De buitenruimte is zodanig ingericht dat spelen, leren en ontdekken door middel van een natuurlijke omgeving gestimuleerd wordt. Daarnaast wordt het proces van opvangen en infiltreren van regenwater in de bodem middels een weelderige wadi inzichtelijk gemaakt.

PROJECT DETAILS

In opdracht van
Stichting KBA Nw-West

Architect
Ton Jonker

Ontwerp
2021

Status uitgevoerd
2022