Meer informatie via: www.unstudio.com

MÜNCHEN. DAKTUIN BAUMKIRCHEN MITTE

De structuur van de oude rangeerterreinen heeft geïnspireerd tot het ontwerp voor de buitenruimtes bij de nieuwbouw van Baumkirchen. De sporen uit het verleden vormen de blauwdruk voor de structuur van de daktuinen, vanwaar weer zicht terug is op de nog aanwezige sporen. De daktuinen appelleren aan het beeld van spontanvegetation langs oude sporen en is voornamelijk opgebouwd uit siergrassen met daartussen rijkbloeiende vaste planten afgewisseld met de stroken nutstuin. De sporen door de tuin zijn gemaakt van betonplanken. Daarnaast wordt het hout uit de gevels doorgezet in verschillende voorzieningen op het dak.

De daktuin biedt naast de mogelijkheid om eigen groenten te verbouwen een inventief systeem voor compostering en regenwateropslag. Het is zelfs mogelijk om kippen op het dak te houden. Dit alles is om de zelfvoorzienendheid van het ecologisch systeem te vergroten. De tuin is uitnodigend voor diverse vogels en insecten. In het plan zijn stroken met drachtbeplanting opgenomen. Deze voorzien bijenvolken van nectar, de bijen zorgen vervolgens voor bestuiving. Hierdoor speelt de daktuin niet alleen op gebouwniveau, maar ook op gebiedsniveau een rol van betekenis.

PROJECTDETAILS

In opdracht van CA Immo / PATRIZIA
In samenwerking met Ruijzenaars Landscapes Studio van Wees
Architect UNStudio
Ontwerp 2013 – 2014
Uitvoering 2016