Meer informatie via: www.unstudio.com

MÜNCHEN. BAUMKIRCHEN MITTE

Het eens zo bedrijvige gebied is nog sterk aanwezig dankzij de nog aanwezige sporen op oude rangeerterreinen. De structuur van deze oude terreinen hebben ons geïnspireerd tot het ontwerp voor de buitenruimtes bij de nieuwbouw van Baumkirchen. De sporen uit het verleden vormen de blauwdruk voor de structuur van de daktuinen, vanwaar weer zicht terug is op de nog aanwezige sporen.

Urban Farming en Urban Beekeeping
De behoefte om zelf je eigen groente en fruit binnen de woonomgeving te kunnen verbouwen wordt steeds groter. Dit komt voort uit een groeiend bewustzijn bij mensen over het belang van een duurzame leefomgeving en een gezonde levensstijl. De daktuin op het gebouw in Baumkirchen biedt naast de mogelijkheid om eigen groenten te verbouwen een inventief systeem voor compostering en regenwateropslag. Indien de behoefte bestaat is het zelfs mogelijk om kippen op het dak te houden. Dit om de zelfvoorzienendheid van het ecologisch systeem te vergroten. Daarnaast vervult de tuin een belangrijke ecologische rol. De tuin is uitnodigend voor allerlei soorten insecten en vogels. En zonder bijen geen bestuiving. In het plan zijn stroken met drachtbeplanting opgenomen. Deze voorzien bijenvolken van nectar, de bijen zorgen vervolgens voor bestuiving. Hierdoor speelt de daktuin niet alleen op gebouwniveau, maar ook op gebiedsniveau een rol van betekenis.

Spontanvegetation
De daktuinen appelleren aan het beeld van spontanvegetation langs oude sporen en is voornamelijk opgebouwd uit siergrassen met daartussen rijkbloeiende vaste planten afgewisseld met de stroken nutstuin. De sporen door de tuin zijn gemaakt van betonplanken. Daarnaast wordt het hout uit de gevels doorgezet in verschillende voorzieningen op het dak.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
CA Immo / PATRIZIA

In samenwerking met
Ruijzenaars Landscapes
Studio van Wees

Architect
cf Zeistx
UNStudio

Ontwerp
2013 – 2014

Uitvoering
2016