Over ons

BUREAU

MAAK space

MAAK is een ontwerpbureau gevestigd in de historische binnenstad van Amersfoort. Door alle schaalniveaus heen wordt er gewerkt aan uitvoeringsgerichte opgaven in binnen- en buitenland.
De ene keer kan het hierbij gaan om een groot stedenbouwkundig plan met leidende landschappelijke onderlegger, de andere keer om een tuin met uitzonderlijke beplantingen.
Om tot het perfecte ontwerp voor een specifieke plek te komen worden vele middelen ingezet; definiërend, experimenteel en ontwerpgericht onderzoek, verkennend, vergelijkend en voorspellend onderzoek, maar ook maquettes, 3D prints en modellen, tekeningen en schetsen.
Beplanting speelt altijd een hoofdrol in de ontwerpen. In alle gevallen verbindt beplanting de plek met zijn omgeving en brengt het groen voor mens en dier de wijk in. Beplanting zorgt voor een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendig gebied.

Maak

Contact

1

Bloemendalsestraat 53
Amersfoort

SOCIAL MEDIA

MAAK space

Monnikenpad 5
3817 VK Amersfoort

KVK 73520381
SBI 74103, 7112, 7220 en 32999

Mark van der Bij
+31 6 21 58 37 51
mark@maak.space

Karin van Essen
+31 6 42 12 33 81
karin@maak.space