Over ons

MAAK space

MAAK is een ontwerpbureau dat door alle schaalniveaus heen werkt aan uitvoeringsgerichte opgaven in binnen- en buitenland. De ene keer kan het hierbij gaan om een groot stedenbouwkundig plan met leidende landschappelijke onderlegger, de andere keer om een tuin met uitzonderlijke beplantingen.

Om tot het perfecte ontwerp voor een specifieke plek te komen worden vele middelen ingezet; definiërend, experimenteel en ontwerpgericht onderzoek, verkennend, vergelijkend en voorspellend onderzoek, maar ook maquettes, 3D prints en modellen, tekeningen en schetsen. Beplanting speelt een hoofdrol in de ontwerpen. In alle gevallen verbindt beplanting de plek met zijn omgeving en maakt het groen voor mens en dier beleefbaar en bereikbaar. Beplanting zorgt voor een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendig gebied.

Ons bureau werkt in netwerken, per project wordt bekeken welke kennis benodigd is. De samenwerking met creatieve en inspirerende mensen uit andere vakgebieden zoals de architectuur, stedenbouw, ecologie, hydrologie, kunst en sociologie verschaft veel nieuwe inzichten. De constante is de pragmatische houding en het samenwerken met toekomstige gebruikers. Door gelijktijdig te tekenen en te rekenen worden ontwerpen getoetst op haalbaarheid, door onze ervaring in de praktijk worden ontwerpen altijd langs de meetlat van maakbaarheid gelegd.

MARKKARINDOMINIC
JOSHUAMARIEKERUBEN
RUBENTIMOMEREL

Maak

Contact

SOCIAL MEDIA

MAAK space

Monnikenpad 5
3817 VK Amersfoort

Mark van der Bij
+31 6 21 58 37 51
mark@maak.space

Karin van Essen
+31 6 42 12 33 81
karin@maak.space

KVK 73520381
SBI 74103, 7112, 7220 en 32999