AMSTERDAM. ARTIS

Sinds 2017 werken we in opdracht van Artis aan verschillende herinrichtingsopgaven binnen de oudste dierentuin van Nederland. Deze zijn enerzijds ingegeven door problemen in onderhoud, en anderzijds door functieverandering van (buiten)verblijven. Zo hebben we afgelopen tijd gewerkt aan de vervanging van de halfverharding bij de verblijven van de lemuren en de wolven. Hierin zijn we samen met de leverancier tot de optimale oplossing voor de verharding gekomen. Ook hebben we samen met Landlab gewerkt aan de herinrichting van de entree naar het parkeerterrein en adviseren we over de problematiek rondom wortelopdruk op het Artisplein.

Daarnaast maakt Mark van der Bij sinds september 2017 deel uit van het Artis kwaliteitsteam

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Artis Nautura et Magistra

Periode
doorlopend

Uitvoering
doorlopend