ROTTERDAM. VISIE PARK DE TWEE HEUVELS

Kan woningbouw in en om Park de Twee Heuvels ervoor zorgen dat het park een wezenlijk onderdeel van een groter geheel wordt en de betekenis krijgt die het verdiend? Het park is momenteel een enclave, een archetypisch park kent een nauwe verweving met de stad. Door vergroting van het park gekoppeld aan verbindingen met de wijk wordt deze beter verankert in de omgeving, in het dagelijks gebruik door mensen uit de omgeving. Vervolgens worden ‘interne’ parkwanden toegevoegd waarmee het parkgebruik en de sociale controle aanzienlijk zal verbeteren.

PROJECTDETAILS

In opdracht van NBU
In samenwerking met Rob Aben landschapsarchitectuur
Ontwerp 2013 – 2014
Status ideeënprijsvraag