BRIELLE. ZUSTERHOF

In Brielle zijn woningen gebouwd op de locatie van voormalige scholen en een middeleeuws klooster. Dankzij archeologisch onderzoek zijn de fundamenten van het Catharinaklooster blootgelegd. Samen met Ben Kuipers is een ontwerp gemaakt waarbij deze fundamenten permanent zichtbaar worden gemaakt.

Met CorTen-stalen tribunes wordt het hoogteverschil tussen het nieuwe maaiveld en de lager gelegen fundamenten overbrugd. Daar waar de fundamenten de treden doorkruisen wordt het staal zorgvuldig uitgesneden om een zo strak mogelijke overgang van oud naar nieuw te kunnen maken. Hiertoe werden eerst de fundamenten geconserveerd en 3d ingemeten om vervolgens ook de civiel- en kostentechnische uitwerking te kunnen doen.

PROJECTDETAILS

In opdracht van Gemeente Brielle
In samenwerking met Ben Kuipers, Lindeloof
Ontwerp 2015
Renders Chris Rodenburg
Status uitgevoerd in 2016 – 2018