BRIELLE. ZUSTERHOF

Aan de Burgemeester van Sleenstraat zijn woningen gebouwd op de locatie van voormalige scholen en een middeleeuws klooster. Door een archeologisch onderzoek zijn de fundamenten van het Catharinaklooster blootgelegd en geïnventariseerd. OR else heeft samen met Ben Kuipers een ontwerp gemaakt waarbij de fundamenten van dit klooster permanent zichtbaar worden gemaakt.

Met CorTen-stalen tribunes wordt het hoogteverschil tussen het nieuwe maaiveld en de lager gelegen fundamenten overbrugd. Daar waar de fundamenten de treden doorkruisen wordt het staal zorgvuldig uitgesneden om een zo strak mogelijke overgang van oud naar nieuw te kunnen maken. Hiertoe worden eerst de fundamenten geconserveerd en 3d ingemeten.

OR else verzorgt in dit proces de civiel- en kostentechnische uitwerking.
Oplevering van het project is voorzien voorafgaand aan de Brielse feesten in 2018, rond 1 april.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Gemeente Brielle

In samenwerking met
Ben Kuipers (landschapsarchitect en supervisor)
Chris Rodenburg (visualisaties)
Lindeloof (aannemer)

Ontwerp
2015

Uitvoering
2016 – 2018