GOUDA. OOSTPOLDERPARK

Vooruitlopend op de ontwikkeling van de wijk Westergouwe is voor de gehele Goudse bevolking in 2012 een start gemaakt met de aanleg van het Oostpolderpark, een antwoord op de toenemende vraag naar plekken ter ontspanning en inspanning.

Het Oostpolderpark ligt aan de westkant van de Gouwe. Dit waterrijke gebied is een bijzonder weide-/polderlandschap met veel weidevogels en grazers. Het ontwerp koestert de weidsheid van het park en maakt het landschap voelbaar dankzij het licht verende vlonderpad van bijna één km lengte.

PROJECTDETAILS

In opdracht van Gemeente Gouda
In samenwerking met Studio van Wees, Jos Scholman (realisatie)
Ontwerp 2012
Uitvoering 2013