GOUDA. OOSTPOLDERPARK

Met de voorgenomen bouw van de nieuwe wijk Westergouwe in Gouda neemt de vraag naar plekken ter ontspanning en inspanning in de publieke ruimte toe. Vooruitlopend op de ontwikkeling van deze wijk is voor de gehele Goudse bevolking in 2012 een start gemaakt met de aanleg van het Oostpolderpark.

Het Oostpolderpark ligt aan de westkant van de Gouwe. Dit waterrijke gebied is een bijzonder weide-/polderlandschap met veel weidevogels en grazende weidedieren. Aan de oostkant van het gebied is een aantal jaar geleden sportpark Donk aangelegd. Mede dankzij subsidies van de provincie Zuid-Holland wordt in opdracht van Gemeente Gouda het park gerealiseerd door Jos Scholman uit Nieuwegein. Hoogtepunt in het ca. 55 ha. grote Oostpolderpark is het vlonderpad van bijna 1 km lengte.

OR else heeft voor dit bijzondere vlonderpad en het meubilair in opdracht van gemeente Gouda in 2012 een uitvoeringsgereed ontwerp gemaakt.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Gemeente Gouda

In samenwerking met
Studio van Wees (Roel van Wees)
Jos Scholman (realisatie)

Ontwerp
2012

Uitvoering
2013