ROTTERDAM.DE BUITENKANS

Bij de reconstructie van het park zijn de karakteristieken, een parkachtige omgeving en hoogteverschillen, versterkt en is ingezet op meer afwisseling door toevoeging van o.a. diverse natuurzones en heldere zichtlijnen. Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de woonclusters is dat de ingezette afwisseling wordt versterkt. De woonclusters zijn in alle opzichten familie van elkaar; ze bestaan uit een verzameling kleine volumes op een licht glooiend maaiveld. In het westen wordt aangesloten bij de natte en in het oosten bij de droge natuur. Zo ontstaan er twee buurtschappen: “het Ruisende Riet” en “de Bloeiende Bende”.

Door de woningen rondom een centrale ruimte te positioneren versterkt dit het collectief van de buurtschap en stimuleert ontmoeting en onderling contact tussen de bewoners. De ruimtelijke opzet heeft zowel naar binnen als naar buiten een alzijdige uitstraling.

PROJECTDETAILS

In opdracht van NBU
In samenwerking met Studio van Wees, Merosch
Architect MIX architectuur
Ontwerp 2019 – 2021
Renders MIX architectuur
Status start uitvoering in 2021