Over ons

BUREAU

MAAK space

MAAK is een ontwerpbureau gevestigd in de historische binnenstad van Amersfoort. Door alle schaalniveaus heen wordt er gewerkt aan uitvoeringsgerichte opgaven in binnen- en buitenland. Het bureau werkt in netwerken:
per project wordt een team samengesteld en een aanpak bepaald. Constante is de pragmatische houding en het samenwerken met toekomstige gebruikers. Ontwerpen worden gekoppeld aan realiseer-baarheid. Vanuit een integrale en progressieve houding wordt gewerkt aan oplossingen voor de inrichting van onze leefomgeving.

Ieder project is uniek, heeft andere uitgangspunten, gebruikers en opdrachtgevers en vraagt daarom om een eigen benadering. Daarom wordt bij ons per project bekeken welke kennis benodigd is. Door in interdisciplinaire teams samen te werken ontstaat een vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën. De samenwerking met creatieve en inspirerende mensen uit andere vakgebieden zoals de architectuur, stedenbouw, ecologie, hydrologie, kunst en sociologie verschaft veel nieuwe inzichten.

Constante is de pragmatische houding en het samenwerken met toekomstige gebruikers. Door gelijktijdig te tekenen en te rekenen worden ontwerpen getoetst op haalbaarheid, door onze ervaringen in de praktijk worden ontwerpen altijd langs de meetlat van maakbaarheid gelegd. Vanuit een progressieve houding wordt gewerkt aan oplossingen voor de inrichting van onze leefomgeving.

Onze opdrachtgevers variëren van particulieren tot overheden en van bouwbedrijven tot verenigingen. Door de dialoog aan te gaan met onze opdrachtgever én gebruiker proberen we telkens te achterhalen wat de essentiële vraag is achter de opgave. Oprecht geïnteresseerd zijn en goed luisteren zijn daarbij belangrijk, want achter elke opmerking zit een gedachte die bruikbaar is voor het ontwerp. De oplossingen die hieruit ontstaan kunnen bouwen op onze interdisciplinaire aanpak en kennis. Het samenbrengen van onze verschillende fascinaties, kwaliteiten en overtuigingen leidt tot ideeën die het gangbare overstijgen en een rijke gelaagdheid in het ontwerp en de aanpak. Het kleinste detail en de landelijke schaal komen zo samen in ontwerpen die het belang van de gebruiker onderkennen.