Ruben van der Grijn

Ruben van der Grijn loopt vanaf september 2023 een half jaar stage en is bijna klaar met zijn bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning in Wageningen. Hij heeft binnen de bachelor gekozen voor de specialisatie Landschapsarchitectuur en zijn passie ligt dan ook bij het echte ontwerp op meerdere schaalniveau’s. Naast zijn studie is Ruben in het weekend actief bij Tuincentrum Huiting in Vianen. Hier groeide zijn passie voor het groen en resulterende in de keuze voor een extra MINOR in Velp, stedelijke beplanting. Alle kennis die is opgedaan wilt Ruben nu vertalen naar ontwerpen die daadwerkelijk uitgevoerd worden om zo een steentje bij te dragen aan het mooier en groener maken van Nederland.