NIEUWEGEIN. FIETSBRUG PLOFSLUIS

Door het verleggen van het Amsterdam-Rijnkanaal om de Plofsluis eind jaren ‘70 werd de fietsverbinding over de Heemsteedsebrug onderbroken. Een van de kernprojecten van het nationale project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is het herstellen van de fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Heemsteedse- en Overeindsebrug, door het aanleggen van een nieuwe fietsbrug. De brug vormt een vaste fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de bestaande Plofsluis, waarmee het oude Waterliniepad in de regionale oost-west fietsroute via Fort Jutphaas naar de Nedereindseweg wordt hersteld. De fietsbrug Plofsluis gaat deel uitmaken van het ‘Hoofdnet Fiets’ van de gemeente Nieuwegein en is bovendien onderdeel van de routes in het project ‘Fiets Filevrij’.

Samen met Movares is in het consortium rondom HSM Steelstructures het (landschaps)architectonisch concept opgesteld en uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed plan. Middels het UAV-gc project is het winnende concept van een solide maar terughoudende brug met landschappelijke aanlandingen binnen een bijzonder ensemble (Overeindsebrug, Heemsteedsebrug, Plofsluis en de nieuwe fietsbrug) uitgevoerd. Een brug die de routes, de omgeving en de onderdelen van het ensemble versterkt en niet zelf alle aandacht opeist. Het draait om de Plofsluis als belangrijk element aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In opdracht van
Gemeente Nieuwegein, via Jos Scholman Infra B.V.
In samenwerking met
Studio van Wees
Roy Binneveld (Scholman)
Architect
Edwin Megens – Studio SK, Movares
Images: © Movares, Jos Scholman en OR else
Ontwerp
2012 – 2013
Uitvoering
2014 – 2015