NIEUWEGEIN. FIETSBRUG PLOFSLUIS

Door het verleggen van het Amsterdam-Rijnkanaal om de Plofsluis eind jaren ‘70 werd de fietsverbinding over de Heemsteedsebrug onderbroken. Het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een omvangrijk regionaal programma dat tot doel heeft het gebied van de NHW in landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief opzicht te versterken. Een van de kernprojecten van dit programma is het herstellen van de fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Heemsteedse- en Overeindsebrug, door het aanleggen van een nieuwe fietsbrug in het verlengde van de Heemsteedsebrug. De nieuwe fietsbrug vormt een vaste fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de bestaande Plofsluis waarmee het oude Waterliniepad in de regionale oost-west fietsroute via Fort Jutphaas naar de Nedereindseweg wordt hersteld. De fietsbrug Plofsluis gaat deel uitmaken van het ‘Hoofdnet Fiets’ van de gemeente Nieuwegein en is bovendien onderdeel van de routes in het project ‘Fiets Filevrij’.

Het consortium rondom HSM heeft middels het UAV-gc project het winnende concept van een solide maar terughoudende brug met landschappelijke aanlandingen binnen een bijzonder ensemble (Overeindsebrug, Heemsteedsebrug, Plofsluis en de nieuwe fietsbrug) in uitvoering gebracht. Een brug die de routes, de omgeving en de onderdelen van het ensemble versterkt en niet zelf alle aandacht opeist. Het draait om de Plofsluis als belangrijk element aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

OR else participeert in het consortium rondom HSM Steelstructures en heeft in samenwerking met Movares het (landschaps)architectonisch concept opgesteld en uitgewerkt tot en met een uitvoeringsgereed plan. Er is hiervoor intensief samengewerkt met Jos Scholman Infra binnen het consortium. Op 2 mei 2015 zal de brug worden ingevaren, waarna op 7 juli 2015 het project wordt opgeleverd.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Gemeente Nieuwegein, via Jos Scholman Infra B.V.

In samenwerking met
Roel van Wees
Roy Binneveld (Scholman)

Architect

Edwin Megens – Studio SK, Movares
cf Zeist
Images: © Movares, Jos Scholman en OR else

Ontwerp
2012 – 2013

Uitvoering
2014 – 2015