MAAK

  • maak-space

Per 1 januari 2019 hebben ESscapes (Karin van Essen) en ORelse (Mark van der Bij) hun krachten gebundeld en werken ze samen onder de naam MAAK. Het ontwerpbureau werkt door alle schaalniveaus heen aan uitvoeringsgerichte opgaven en opereert in netwerken: per project wordt een team samengesteld en een aanpak bepaald. Constante is de pragmatische houding en het samenwerken met toekomstige gebruikers.