HARDERWIJK. PARK HARDERWAARDEN

Natuur en cultuur komen bij elkaar in dit ontwerp voor Harderwaarden crescentpark. Belangrijke ingrediënten zijn ruimte voor water, flora en fauna, spelen en wandelrondjes verpakt in een overweldigend mooi landschap. Het landschapspark geeft een ecologische impuls, maar is tevens een plek met activiteiten voor iedere inwoner en bezoeker van Drielanden Harderwijk. Rode draad zijn de nieuwe wandelroutes, die met sport- en speltoestellen aangekleed nieuwe loops vormen, waardoor kleine en grote rondjes door het plangebied gemaakt kunnen worden. Zo is er de fitnessloop en de vestingloop, de groene loop en de blauwe loop…

PROJECT DETAILS

In opdracht van de Ridder
In samenwerking met Studio van Wees
Ontwerp 2018
Uitvoering prijsvraag