GROENZOOM. SPEELBOS

Om openheid en rust in de kern van Groenzoom te waarborgen worden recreatieve voorzieningen zoveel mogelijk in de randen voorzien. Aan deze rand grenst de meeste bebouwing, waardoor veel mensen hier snel en makkelijk gebruik van kunnen maken. Zo wordt een speelbos aangelegd waarin een bos met struik- en kruidlaag afgewisseld wordt met open delen. Natuurlijk ogende speelobjecten en spelaanleidingen wordenmiddels een voetpadenstructuur met elkaar verbonden. Op een kruising van paden komt een uitkijktoren, vanwaar een weids uitzicht over De Groenzoom.

In opdracht van
Projectbureau De Groenzoom
In samenwerking met
Studio van Wees
Ontwerp
2011
Uitvoering
2014