GAGELDIJK. PARKEERPLAATS NOORDERPARK

Om de toenemende recreatieve functie van het Gagelbos op te kunnen vangen zijn op een aantal plekken aan het Noorderpark parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaats bij het Gagelbos is er daar een van. Landlab tekende voor het ontwerp en wij hebben gedurende de ontwerpfase ondersteund met calculaties en uitwerkingen en vervolgens de uitvoeringsvoorbereiding op ons genomen.
De parkeerplaats heeft de uitstraling van een landelijk extensieve parkeervoorziening. Grote betonplaten met geveegd motief, parkeren op verhard gras en een solide omheining van schanskorven geeft de parkeerplaats een ferm maar ook natuurlijk voorkomen die zich kan meten met de stoere uitstraling van de verdedigingswerken in de omgeving.

In opdracht van Staatsbosbeheer
In samenwerking met Bram Breedveld (Landlab), Huub Verlouw BV (uitvoering)
Ontwerp 2010 – 2011
Uitvoering 2012