DIEMEN. BUYTENSTEDE

De komende jaren wordt Diemen Noord opgehoogd. De wijk is op diverse plekken behoorlijk verzakt. Door de mate van verzakking overleeft een groot deel van het groen, inculsief de bomen, de ophoging niet. Buytenstee is de eerste wijk van de vier die opgehoogd gaat worden. Middels eenvoudige nieuwe profielen en een versterkte groenstructuur wordt de leesbaarheid en de leefbaarheid van de wijk vergroot.

In opdracht van Gemeente Diemen
Ontwerp 2012
Uitvoering 2013