DIEMEN. BUYTENSTEDE

De komende jaren wordt Diemen Noord opgehoogd. De wijk is op diverse plekken behoorlijk verzakt. Door de mate van verzakking overleeft een groot deel van het groen, inculsief de bomen, de ophoging niet. Buytenstee is de eerste wijk van de vier die opgehoogd gaat worden. Middels eenvoudige nieuwe profielen en een versterkte groenstructuur wordt de leesbaarheid en de leefbaarheid van de wijk vergroot.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Gemeente Diemen

Ontwerp
2012

Uitvoering
2013