De collectieve bostuin van Elix

Een jaar geleden is de collectieve bostuin, ontworpen samen met de bewoners, aangelegd.

De collectieve tuin – in het sowieso al bosrijke gebied – is voorzien van alle lagen beplanting, van bomen tot heesters en van klimplanten tot bloemrijk gras. Eiken en beuken sluiten aan bij het naastgelegen bos, de toevoeging van extra soorten versterkt de biodiversiteit en seizoensbeleving. Eetbaar groen vergroot de belevingswaarde en nodigt bewoners uit om samen van de (oogst uit de) tuin te genieten.

Houten paaltjes lopen als een ‘meubel’ en verbindend element door de tuin en bieden plaats aan verschillende functies die in het woonveld aaneen geregen worden. Ze nodigen uit tot spelen, tuinieren, ontmoeten en ontspanning.