Bomen voor Bloemhof

De gemeente Rotterdam heeft ons plan Bomen voor Bloemhof aangewezen als winnaar voor het project Dahliablok in de wijk Bloemhof.

Met het plan Bomen voor Bloemhof wordt invulling gegeven aan de woningbouwopgave van de huidige tijd met een hoogwaardige, gezonde woonomgeving voor gezinnen, hoge duurzaamheids­ambities, aandacht voor circulariteit, natuurinclusiviteit, klimaat­adaptatie en de energietransitie, waarbij het unieke DNA van Bloemhof het uitgangspunt is geweest voor het ontwikkelen van een bijzonder bouwblok.

Bomen voor Bloemhof voorziet in een maximaal groen woongebied en toont dit ook in de straat. Waar de bloemen voor Bloemhof nu op de gevel van de te slopen bebouwing zijn geschilderd, zijn ze straks in het echt te zien door de grote poort die uitzicht geeft op de groene binnentuin. Het unieke binnengebied nodigt uit tot samen leven en betrokkenheid bij je omgeving. De beleving en zichtbaarheid van groen voor de bewoners van het blok, maar ook voor de wijk, is consequent doorgevoerd als uitgangspunt van het ontwerp. Dit zorgt voor een unieke uitwerking van de woningen in het gesloten bouwblok, maar ook van de gevels in de straat.

Het team dat met veel energie gewerkt heeft aan het winnende plan bestaat, naast ontwikkelaar Stevast, uit architectuurstudio AAAN, landschapsbureau MAAK space en bouwfysisch adviseur Merosch.