AMERSFOORT. SPORTFONDSENBADPARK

De plannen worden steeds concreter. Op de locatie van het voormalige sportfondsenbad, tussen het historische centrum en park Randenbroek, verrijzen komend jaar 4 appartementen in een parkachtige setting. De zichtrelatie van stad naar park en de bestaande bomen staan centraal. Een eigentijdse structuur van gestorte betonpaden geflankeerd door stinzeflora doorkruist het park en rijgt appartementen en buurtfuncties moeiteloos aan elkaar. De maquette van dit ontwerp trok tijdens de informatieavond veel bekijks.