AMERSFOORT. BRONPARK

Het BRONpark ligt aan het water centraal in de wijk Vathorst te Amersfoort. Door gewijzigde marktomstandigheden was het realiseren van 168 appartementen niet meer mogelijk en is met een uitgebreide lijst belanghebbenden middels een participatieproces een park bedacht met een publiekstrekkende functie, een klein appartementengebouw en een ABC-school.

PROJECTDETAILS

In opdracht van
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

In samenwerking met
Studio van Wees

Ontwerp
2012

Uitvoering
2013