MIX-PAVILJOEN

Rondom het nieuwe MIX-paviljoen is het afgelopen plantseizoen ons ontwerp van de bostuin aangelegd. Verweving van binnen en buiten is hierbij het uitgangspunt. De beplanting sluit aan op de bosrijke omgeving en de tuin biedt schuil- en nestmogelijkheden voor diverse diersoorten. Ook klimaatadaptatie is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. De getrapte wadi’s vangen water op en geven dit vertraagt af aan de bodem. Voor de paden is waterdoorlatend materiaal gekozen.

We kijken ernaar uit om de natuurlijke bostuin te zien groeien en tot leven te zien komen!