Mark van der Bij

Mark van der Bij

Mark van der Bij

Mark van der Bij opereert op het snijvlak van ontwerp en uitvoering. Hij werkt in zowel ontwerp- als uitvoeringstrajecten en weet daarin het gedachtegoed van de ontwerper te koppelen aan de belangen van de opdrachtgever. Daarbij richt hij zich niet zozeer op de conceptuele aspecten, maar juist op de implementatie hiervan tot in de uitvoering. Zijn praktische ervaring en technische kennis op civiel- en cultuurtechnisch vlak zet hij binnen ons bureau in om projecten vanaf dag 1 tot en met de uitvoering tot in de finesse te begeleiden.

Mark van der Bij maakt deel uit van het kwaliteitsteam Artis. Als raamcontractant wordt daarnaast gewerkt aan verschillende projecten.

Mark van der Bij is lid van het werkcomité bij de Vechtplassencommissie. De commissie onderhoud het beeldverhaal van ontwikkelingen door de eeuwen heen van de rivier, de oevers, de buitenplaatsen, tuinen, dorpen en het plassengebied