MAAK het mee!

We zijn op zoek naar een (technisch) ontwerper!

Mee groeien met ons jonge bureau en werken aan projecten die je ook gemaakt ziet worden?

MAAK ontwerpt aan gevarieerde en uitdagende projecten in binnen- en buitenland en werkt door alle schaalniveaus heen aan uitvoeringsgerichte opgaven. De ene keer kan het hierbij gaan om een groot stedenbouwkundig plan waarbij de landschappelijke onderlegger leidend is, de andere keer om een tuin met uitzonderlijke beplantingen. In alle gevallen richt het bureau zich – tot in de finesse – op de implementatie van het concept tot in de uitgevoerde situatie. Het perfectioneren van het idee is onze ambitie.
Het bureau werkt in netwerken: per project wordt een team specialisten samengesteld (met bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars, maar ook met ecologen, verkeerskundigen, civiel- of cultuurtechnici) en een aanpak bepaald. Constante is de pragmatische houding en het samenwerken met toekomstige gebruikers.

In ons atelier werken we met vier ervaren ontwerpers in wisselende teams. Zo maken we optimaal gebruik van de krachten van eenieder voor specifieke projecten. Je maakt onderdeel uit van deze teams en krijgen de kans om je te ontwikkelen op de door jou gewenste vlakken.

Wij hebben plek voor een enthousiaste en bevlogen (technisch) ontwerper. Wil jij vanuit een prachtig pand in de historische binnenstad van Amersfoort, met fijne collega’s en veel vrijheid meebouwen aan onze projecten?
Stuur dan je portfolio en cv naar Karin van Essen (karin@maak.space)